Trang chủ Công trình thi công

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC đang thi công xây dựng toàn bộ hạng mục kết cấu phần thân và hoan thiện phần thân của công trình Toà nhà HATTOCO.

Địa điểm: Số 110 Trần Phú, Quận Hà đông, TP Hà Nội.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Du lịch Hà Tây (Nay là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ba Đình)


Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC đang thi công xây dựng toàn bộ hạng mục kết cấu phần thân và hoan thiện phần th..
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC đang thi công xây dựng toàn bộ phần móng, cọc tầng hầm của trụ sở PVFC tại Hải ..