Trang chủ Tin tức Tin hoạt động
Thông báo chuyển trụ sở Công ty
7/20/2016 9:05:35 AM
Công ty CP ĐTXD Bạch Đằng TMC xin thông báo

TỔNG CÔNG TY XD BẠCH ĐẰNG - CTCP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC

         Số:……....TB/TMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------o0o----------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi địa chỉ Công ty

 

Kính gửi: Các Qúy đối tác, Khách hàng.

 

Thực hiện việc thay đổi Trụ sở - Văn phòng làm việc, nhằm phù hợp cả về qui mô và địa điểm với điều kiện, tình hình hoạt động thực tế của đơn vị.

Nay bằng văn bản này, Công ty CP đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC trân trọng thông báo thông tin địa chỉ Trụ sở - Văn phòng mới của Công ty hiện nay như sau:

+ Địa chỉ: Tầng B, Tòa nhà 17T, Số 99 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân – TP.Hà Nội.

+ Các thông tín khác của Công ty không thay đổi.

Vậy mọi giao dịch công việc trực tiếp của Qúi đối tác, Khách hàng và các giao dịch văn bản, thư tín, Kính đề nghị liên hệ và hoặc gửi đến địa chỉ mới của Công ty như nêu trên.

Trận trọng Kính báo.

 

Nơi gửi:

      - Như trên

       - Đăng Websiter C.ty

       - Tổng giám đốc để b/cáo

       - Lưu VP, TCHC

CÔNG TY CPĐTXD BẠCH ĐẰNG TMC

TL/TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG TCHC

 

 

 

Các bài viết khác