Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC vừa thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.