Trang chủ Giới thiệu Sứ mệnh tầm nhìn
TẦM   NHÌN

Thời kỳ mở cửa hội nhập mở ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh nhưng khốc liệt. Không theo kịp nghĩa là tự loại bỏ mình khỏi thị trường. Biết được điều đó nên Ban Lãnh Đạo Công ty đã chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang bước vào thời kỳ mới. Chuyển đổi Công ty sang loại hình Công ty Cổ phần sẽ đảm bảo khả năng cạnh tranh về vốn; tăng cường và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên thông qua những khóa học phù hợp, chất lượng; đầu tư, xây mới cơ sở, văn phòng làm việc; liên kết, hợp tác với các đối tác, … đó là những bước đi đúng đắn mà Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC đang thực hiện.

Mục tiêu của Công ty TMC không chỉ đơn giản là tồn tại mà còn phải trở thành một thương hiệu mạnh của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng nói riêng và của nền xây dựng Việt Nam nói chung.


SỨ MỆNH

-          Xây dựng những công trình chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao.

-          Mang lại sự “Thịnh vượng, Thành công” cho cổ đông và cán bộ công nhân viên của Công ty.

-          Thương hiệu TMC ngày càng được khẳng định thông qua sự hài lòng của đối tác, khách hàng. Uy tín của Công ty được tạo dựng thông qua việc thực hiện đúng các cam kết, tiến độ thi công các công trình.

 

GIÁ TRỊ

-          Đạo đức: Luôn hướng tới tương lai bằng hành trang nhân cách đạo đức của mình.

-          Hoài bão: Luôn khát vọng ứng dụng các công nghệ mới để xây dựng các công trình có chất lượng tốt.

-          Đổi mới: Không ngừng học hỏi, sáng tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

-          Chuyên nghiệp: Thực hiện mọi công việc với phong cách chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.

-          Đoàn kết: Luôn tin tưởng, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp vì lợi ích chung.

-          Thành công: Luôn gắn liền sự thành công của công ty với sự phát triển và thành đạt của mỗi thành viên.

-          Hài lòng: Luôn gắn liền sự hài lòng của mỗi thành viên với sự hài lòng của mỗi đối tác.