Trang chủ Giới thiệu Chính sách chất lượng
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC phấn đấu luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. TMC coi chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Tiến hành đổi mới thường xuyên, áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của ISO 9001-2000 thông qua việc tham gia của tất cả các CBCNV có liên quan.

Công ty thường xuyên quán triệt cho CBCNV thấu hiểu rằng: Chất lượng sản phẩm quyết định sự phát triển và sự hưng thịnh của Công ty. Tất cả cán bộ công nhân viên phải luôn luôn nâng cao năng lực chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của chất lượng sản phẩm để thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Công ty chúng tôi trân trọng tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng và coi đó là sự trợ giúp quý báu để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Công ty đã huy động mọi nguồn lực hiện có, tăng cường năng lực tiếp thị, tham gia đấu thầu và thi công nhiều công trình xây dựng quy mô vừa và lớn trong nước. Đồng thời Công ty đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị thi công hiện đại phù hợp với công nghệ mới, kỹ thuật mới có hiệu quả cao nhằm tăng tỷ trọng cơ giới hoá trong ngành xây lắp, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Công ty hết sức quan tâm đến việc đào tạo, xây dựng các đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật, cán bộ quản lý, chuyên viên và công nhân lành nghề giỏi ở tất cả các lĩnh vực.