Trang chủ Dự án
Ngày 26 tháng 11 năm 2010 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD Bạch Đằng TMC đã ra quyết định số 360QĐ/TMC-HĐCĐ về việc phê duyệt dự án đầu tư kinh doanh Cơ sở hạ tầng KCN sạch Phúc Sơn (giai đoạn I). Đến ngày 15 tháng 12 năm 2010, Ban quản ..
 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Giấy chứng nhận đầu tư KCN sạch Phúc Sơn
Ngày 26 tháng 11 năm 2010 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD Bạch Đằng TMC đã r..
Tổ hợp công trình nhà ở, căn hộ cao cấp Xuân Đỉnh
Đầu tư thiết bị - máy nâng cao năng lực sản xuất
Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh chính như xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động s..
Khu công nghiệp sạch Phúc Sơn