Dự án NM Nhiệt điện Mông Dương 1
Số lượt xem: 255030
Trong những ngày đầu năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC đã thành công trong việc đấu thầu và trúng thầu đã ký kết hợp đồng mới gói thầu “Nạo vét kênh dẫn nước làm mát tuần hoàn và cảng dầu, đá vôi

Trong những ngày đầu năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC đã thành công trong việc đấu thầu và trúng thầu đã ký kết hợp đồng mới gói thầu “Nạo vét kênh dẫn nước làm mát tuần hoàn và cảng dầu, đá vôi”. Hợp đồng có tổng giá trị hợp đồng hơn 32 tỷ đồng, là một trong những hợp đồng có giá trị lớn mà Công ty đã và đang trong giai đoạn thi công. Qua việc ký kết hợp đồng này, một lần nữa khẳng định uy tín của thương hiệu TMC và tiềm năng to lớn của Công Ty trong việc tham gia các công trình lớn, có quy mô, tạo được việc làm ổn định và tăng thu nhập cho toàn thể Cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

 

 
 
 

 
Ngày 06/1/2010, tại trụ sở Ban quản lý dự án nhiệt điện 1 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng “Nạo vét kênh dẫn nước làm mát tuần hoàn và cảng dầu, đá vôi” - thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 - giữa Ban quản lý dự án nhiệt điện 1 với Liên danh Công ty Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC - Đầu tư xây dựng đường thủy và đã khởi công công trình ngày ….

 

Theo hợp đồng, công trình thi công 7 tháng và hoàn thành năm 2010. Liên danh Công ty Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC - Đầu tư xây dựng đường thủy nạo vét toàn bộ kênh dẫn nước làm mát tuần hoàn và cảng dầu đá vôi theo đúng thiết kết, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đồng thời thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ môi trường.

 

Kênh dẫn nước làm mát tuần hoàn và cảng dầu, đá vôi là một hạng mục của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 nằm trong quy hoạch tổng thể của Trung tâm Nhiệt điện Mông Dương (huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) có công suất 2.000 MW. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 có công suất 1.000 MW.